Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang (Kamerstuk 31322-525)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31322-541 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 april 2024, over Kinderopvang

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31322-525 Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30