Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-31-739 Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30