Lijst van vragen : Lijst van vragen aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht” (Kamerstuk 35867)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Rapport

35867-6 Rapport “Blind voor mens en recht”

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Overig

35867-7 Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Brief commissie

35867-5 Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening bij het rapport “Blind voor mens en recht”

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Rapport enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening 'Blind voor mens en recht'

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:58