Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel

Indiener F.L. Idsinga, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

Onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang

Indiener J.N.J. Nobel, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

29240-153 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 mei 2024, over veiligheid op scholen

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

32793-779 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Leefstijlpreventie

Indiener B.J. Eerdmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

27858-673 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over gewasbeschermingsmiddelen

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Brief regering

Nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass

Indiener C.A. Jansen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid El Abassi over het bericht ‘Waarschuwing en bewustwording over incident in Harskamp’ zijn ingetrokken

Indiener I. el Abassi, Tweede Kamerlid

Verslag van een commissiedebat

29697-153 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over regio's en grensoverschrijdende samenwerking

Indiener P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

27858-653 Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - voorjaar 2024

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29697-146 Voortgangsrapportage Regio Deals 2023

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32793-709 Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

27858-627 Motie van het lid Akerboom over de NVWA onderzoek laten doen naar alle "kandidaten voor vervanging" van landbouwgiffen

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang meldpunt sociale veiligheid

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29240-129 Voortgang meldpunt sociale veiligheid

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Motie (gewijzigd/nader)

27858-597 Gewijzigde motie van het lid Vestering c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen verbieden (t.v.v. 27858-593)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-587 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht dat er woede is over de handelwijze van de gemeente Den Haag inzake de aanvraag van een vergunning voor een invalidenparkeerplaats

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid