Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen door het Ctgb en de toepassing daarvan in overeenstemming brengen met de normering van de Kaderrichtlijn Water

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-672 Voortgang waterkwaliteitsbeleid en KRW

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-671 Invulling moties en toezeggingen op het beleidsterrein gewasbescherming

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 14/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering LVVN

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30