Lijst van vragen : Lijst van vragen over Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-883)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29477-883 Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Motie

29477-856 Motie van het lid Bushoff over het voorwaardelijk toelaten van geneesmiddelen totdat de effectiviteit in de praktijk is getest

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Zorgverzekeringsstelsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00