Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Vierlandenoverleg OCW november 2023 (Kamerstuk 36410-IV-48)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-IV-48 Vierlandenoverleg OCW november 2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36200-IV-69 Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken hoe opleidingsmogelijkheden op de BES-eilanden voor de lokale beroepsbevolking versterkt kunnen worden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-70 Motie van het lid Wuite c.s. over verkennen welke experimentele (hybride) samenwerkingsverbanden haalbaar zijn op het gebied van vervolgonderwijs

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

36284-5 Motie van het lid Belhaj c.s. over verkennen hoe het onderwijsbeleid voor jonge Surinamers die willen studeren beter kan aansluiten

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-14 Motie van de leden Wuite en Van Raan over versterking van de culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verzamel-commissiedebat BES (CD 13/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Vierlandenoverleg OCW november 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15