Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie (Kamerstuk 29023-460)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    T.M. Meester-Schaap, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-460 Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Motie

32813-1324 Motie van het lid Postma over advies vragen over hoe te voorkomen dat de energietransitie leidt tot een toename van de energiearmoede

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00