Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36443-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

36443 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36443-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36443-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36443-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Koninklijke boodschap

36443-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00