Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    A. Holtjer, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1605 Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1309 Motie van het lid Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1518)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Landbouw- en Visserijraad - OMGEZET in schriftelijk overleg inbreng 18/3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00