Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-89)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Bijlagen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:12

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat (VERPLAATST i.v.m. PLENAIRE AGENDA)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00