Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Stand van zaken aanpak alleenverdieners (Kamerstuk 26448-740)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    T.M. Meester-Schaap, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26448-740 Stand van zaken aanpak alleenverdieners

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

26448-719 Motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt

Indiener S. Warmerdam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stand van zaken aanpak alleenverdieners

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Uitvoering sociale zekerheid - verplaatst naar 2 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30