Motie : Motie van het lid Heutink over in Brussel pleiten voor het schrappen van het "one out, all out"-principe ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Hidde Heutink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek brief minister over reactie EC en stavaza onderhandelingen

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

27625-664 Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30