Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023 (Asiel en migratie) (Kamerstuk 32317-862)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.C. Burger, adjunct-griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Informele JBZ-Raad van 24, 25 en 26 januari 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00