Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Hoedemaker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2791 Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Raad Algemene Zaken d.d. 12 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30