Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36467-1 Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken