Statenpassage

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36470-IV-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W. Paulusma, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

36470-IV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener W. Paulusma, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK. inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Voorstel van wet

36470-IV-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00