Brief Algemene Rekenkamer : Focus op onveilige arbeidsomstandigheden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, president van de Algemene Rekenkamer

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie minister SZW vragen op rapport AR Focus op onveilige arbeidsomstandigheden

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00