Lijst van vragen : 36410-V Verslag houdende een lijst van vragen over Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Tegen
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-V, eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-V-31 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

36410-V-28 Tweede nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 28 (tweede nota van wijziging d.d. 26 januari 2024)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

36410-V-24 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister - Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Memorie van toelichting

36410-V-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

36410-V-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-V-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30