Lijst van vragen : Lijst van vragen over het tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    T.M. Meester-Schaap, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XV-95 Tussenrapport commissie sociaal minimum

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Tussenrapport commissie sociaal minimum (36200-XV-95)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum'

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30