Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36380-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36380-5 Verslag

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

36380 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36380-1 Koninklijke boodschap

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Memorie van toelichting

36380-3 Memorie van toelichting

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36380-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20