Statenpassage

Jaarverslag : Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36360-IV-13 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (Kamerstuk 36360-IV-1)

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK - feitelijke vragen Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44