Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur (Kamerstuk 26643-1014)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Valstar, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1014 AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00