Brief commissie : Aan de vaste Kamercommissies - Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan bewindspersonen om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren

Indiener J. Rijkers, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Groen van Prinstererzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Troelstrazaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Brieven inzake begroten en verantwoorden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00