Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410,IV eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-IV-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

36410-IV-2 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36410-IV-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-IV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

36200-IV-25 Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over onderzoeken hoe technische assistentie, ervaringen en expertise kunnen worden ingezet om de landen te assisteren bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36100-IV-17 Gewijzigde motie van de leden Wuite en Van Raan over het organiseren van een Koninkrijksconferentie in 2023 (t.v.v. 36100-IV-11)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29653-55 Gewijzigde motie van het lid Drost over een individuele toetsing voor personen die worden teruggestuurd naar Venezuela (t.v.v. 29653-52)

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30