Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek om toelichting op besluit van de minister voor N&S om Schiphol een natuurvergunning te verlenen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29665-485 Natuurvergunning Schiphol

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Motie

31936-1034 Motie van het lid Kröger c.s. over geen natuurvergunning voor Schiphol of Lelystad Airport voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24