Bijlage : Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023 (Kamerstuk 21501-30-583)

Download