Bijlage : Beslisnota inzake beantwoording van kamervragen over het btwnultarief op groente en fruit

Download