Statenpassage

Advies Afdeling advisering Raad van State : 36418 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36418-122 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2024, over Pakket Belastingplan 2024

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

36418-119 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 oktober 2023, over Pakket Belastingplan 2024

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota van wijziging

36418-36 Tweede nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

36418, bijgewerkt t/m nr. 36 (2e NvW d.d. 18 oktober 2023)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36418-35 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36418-17 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36418-14 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36418-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36418-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36418-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

36418-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Belastingplan 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00