Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet alsmede een beleidsreactie naar aanleiding van de resolutie omtrent huwelijkse gevangenschap

Download