Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over Plan van aanpak sociale advocatuur (Kamerstuk 31753-269)

Download