Schriftelijke vragen : De uitspraak van de Raad van State dat eco­lo­gisch on­der­zoek no­dig bij het iso­le­ren van spouw­mu­ren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Inge van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening