Brief commissie : Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake voordrachten voor de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de minister van Defensie

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de Koning

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de Minister-president

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de minister van BZK

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40