Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over de resultaten verwervingsvoorbereiding project ‘airborne vehicles’ (Kamerstuk 27830-407)

Download