Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging (Kamerstuk 32011-101)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32011-101 Enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

32793-665 Motie van het lid Maeijer over gerichte voorlichting aan jongeren over het gebruik van vapes

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-65 Motie van de leden Mohandis en Bikker over het intensiveren van handhaving op het verkopen van vapes aan jongeren

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-55 Motie van het lid Hijink over verkennen of afbouw van verslavende stoffen in sigaretten mogelijk is

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00