Convocatie inbreng : Convocatie inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer) d.d. 24-5-2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Verhoev, griffier