Convocatie inbreng : Convocatie inbreng feitelijke vragen ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW - 24 mei 2023, 14.00 uur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier