Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over de visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984-1095)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    N. Wiendels, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29984-1095 Visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

23645-797 Motie van het lid Krul over het meenemen van de trillingshinder in Houten bij een eventuele tweede tranche van het Minder Hinderpakket

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1085 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het stimuleren van het gebruik van minder dichtbevolkte routes en andere modaliteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1084 Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 komen met een ambitieuze visie op het spoorgoederenvervoer

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1083 Motie van het lid Minhas c.s. over in overleg met medeoverheden komen tot nieuw beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door stedelijk gebied

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-47 Motie van de leden Minhas en Van Ginneken over tot een implementatieplan komen voor de 740 metertrein

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-62 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (t.v.v. 35570-XII-38)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Spoor (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD 22/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19