Lijst van vragen : Lijst van vragen over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-154)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32140-154 Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Motie

36180-37 Motie van het lid Hammelburg over verkennen van de mogelijkheid van een meldpunt waar organisaties belemmeringen kunnen melden

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Motie

36202-95 Motie van het lid Idsinga c.s. over bij toekomstige fiscale beleidswijzigingen de effecten daarvan op het vestigingsklimaat beschrijven

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36202-109 Motie van de leden Inge van Dijk en Stoffer over bij nieuwe fiscale regelingen rekening houden met het vestigingsklimaat

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36200-99 Motie van de leden Grinwis en Maatoug over het jaarlijks actualiseren van de lijst van opmerkelijke belastingconstructies

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35830-20 Motie van het lid Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië (CD 22/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Fiscale Beleids- en uitvoeringsagenda

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19