Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het adviesrapport ‘De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) van 23 december 2022 (Kamerstuk 36045-132)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36124-19 Motie van het lid Dassen c.s. over in overleg met Duitsland en België onderzoeken hoe de gezamenlijke productiecapaciteit voor kapitale munitie kan worden vergroot

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2565 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over voor oktober 2023 met voorstellen komen op basis waarvan in het toetredingsproces met een kandidaat-lidstaat consequenties verbonden kunnen worden aan een gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Tweeminutendebat Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00