Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Piri en Van der Lee over de ophanden zijnde juridische hervormingen in Israël

Download