Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord (Kamerstuk 30252-84)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    S.L. Dekker, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-136 Motie van het lid Van Campen c.s. over het versnellen van het verificatieproces van PAS-melders

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-25 Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

30252-58 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15