Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Hijink en Marijnissen over de aangekondigde stakingen bij de ziekenhuizen en het feit dat KPMG aangeeft dat ziekenhuizen in de rode cijfers komen als ze akkoord gaan met de cao-eisen van de vakbonden

Download