Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake 36245 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Download