Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Romke de Jong over het bericht 'Financieel gepuzzel toch weer terug bij Belastingdienst door verstoringen'

Download