Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek om een brief over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XVI-203 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie (gewijzigd/nader)

36252-35 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (t.v.v. 36252-23)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Zorgverzekeringsstelsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00