Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M. Schukkink, griffier

Motie

31066-1152 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het onderzoeken van mogelijkheden om voor de dossiers relevante informatie te kunnen uitwisselen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1151 Motie van het lid Kat c.s. over het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en jongvolwassenen van de kindregeling

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00