Statenpassage

Bijlage : Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer over abortus als ‘mensenrecht’

Download