Bijlage : Beslisnota inzake Verzoek uitstel plenair debat over het voorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Kamerstuk 35384) in verband met de voorbereiding van een tweede nota van wijziging

Download