Bijlage : Brief aan het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023

Download